Προσφορές

Άτομα Δωμάτιο Μάιος Ιούνιος
Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος
 

Χαμηλή
Περίοδος

Μέση
Περίοδος
Υψηλή Περίοδος Μέση
Περίοδος
Low 
Season
2 άτομα Στούντιο 35,00 55,00 70,00 70,00 55,00 35,00
3 άτομα Δίχωρο. 45,00 65,00 85,00 85,00 70,00 50,00
4 άτομα Δίχωρο 60,00 85,00 100,00 100,00 85,00 60,00
5 άτομα Τρίχωρο 80,00 95,00 125,00 125,00 110,00 90,00


Όλες οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ

Για κράτηση δωματίου είναι απαραίτητη η προκαταβολή (μη επιστρέψιμη χρέωση).

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.